ผลงาน

 

 

 

 

 

พระเหรียญ

งานกล่อง

แบบ 3 D

ผลงานปั้นย่อ

พิธีกรรม

สร้างโบสถ์ วิหาร

หล่อพระประธาน

หล่อลอยองค์